Ændring i ledelsesstrukturen

Året 2019 har vist sig at være året hvor Minecraft har fået en revival på verdensplan og spiller antallet på Crafters er også stigende. Vi har ikke haft så stor tilstrømning i de seneste år som nu. Derfor er det også vigtigt at vi får justeret og tilpasset vores ledelsesstruktur så vi kan tilbyde den bedst mulige spiloplevelse for vores brugere.

Formålet med de seneste ændringer i ServerTeamet tilbage i februar, var at komme den kritik i møde som helt konkret gik på mere indragelse af spillere og større gennemsigtighed.

Det skulle også afslutte de uroligheder der opstod i forbindelse med kritikken.
Men ser vi tilbage på tiden siden februar, må jeg konstatere, at vi stadig oplever uro omkring nogle af de beslutninger der bliver taget.

ServerTeamet har været meget engagerede og ivrige i deres arbejde for at udvikle Crafters, og der har ikke været mangel på idéer.
Iveren efter at lytte mere til communitet, og at skabe en bedre server, har i nogle tilfælde betydet at der er truffet beslutninger som ville have haft godt af at blive tænkt mere grundigt igennem inden igangsætning.

Jeg vil gerne ændre på dette, og har derfor besluttet at arbejde videre med det forslag der er stillet om en slags “råd af spillere”, som kunne deltage i beslutningsprocesserne.

Det er min forventning at kvaliteten i det arbejde man udfører er højere, hvis man kun har én opgave at fokusere på. Derfor ser jeg det som en klar fordel at opdele moderator-arbejdet og beslutningsprocessen.

Fremover vil der i ServerTeamet være 2 teams:

Moderatorer
Disse vil være Crafters “politienhed”, der sørger for at opretholde ro og orden, og tager sig af regelbrud. De skal modtage nye spillere, og være behjælpelige hvis spillere er i tvivl om noget. Nøjagtigt ligesom nu.
Moderatorer skal ikke længere være med i beslutningsprocessen, hvor ændringer og nye tiltag diskuteres.

Serverråd
Beslutningsprocessen ligger hos Serverrådet.
Denne skal stå for den overordnede strategi og planlægning af serverens drift.
Nye tiltag og ændringer vil blive drøftet på møder, hvor der er afsat tid til at få belyst alle fordele og ulemper, så vi kan sikre at der bliver taget de rigtige beslutninger ift. Crafters værdier.

Medlemmer af Serverrådet er helt almindelige spillere på serveren. De modtager ingen farve i chatten, ingen fordele ingame eller andre goder.

Begge grupper bliver ledet af jeg selv, qua min rolle som Administrator.

Har du lyst til at være med?

I modsætning til tidligere, bliver det muligt for menige Craftere at kunne hjælpe til i Serverrådet, eller på moderatorholdet:

Hvis du mener at du har hvad der skal til, for at kunne hjælpe vores Moderatorer med at holde ro og orden, samt få hjulpet nye spillere i gang, vil der blive mulighed for at ansøge om en midlertidig post som Moderator.
Her vil du i en måned får lov at være med på holdet.
Send en ansøgning på forum, så vil du blive vurderet og måske få lov at hjælpe til.

Har du et forslag eller en ting du ønsker indført på serveren er der mulighed for at blive et midlertidig medlem af Serverrådet imens dit bidrag bliver implementeret, hvis det bliver vurdereret at det vil være den bedste løsning.

Om beslutningerne:

Inddragelsen af spillerne har været en stor del af ændringen i ledelsesstilen i år.
Alle nye ting har været lagt på forum og til diskussion eller afstemning.
Desværre har der ikke været ret stor interesse for at involvere sig fra spillernes side i diskussionerne, men dog lidt større deltagelse i afstemninger.

Det er ærgerligt at opbakningen ikke har været større, for med denne model bliver beslutnings processen forhalet i stor grad.
Det tager simpelthen meget længere tid at få noget gennemført, når alle skal høres og involveres. Det hæmmer ledelsen og bliver meget bureaukratisk.
Derfor vil Serverrådet i større grad tage beslutninger, og kun når det er ting der vedrører spillerne i større grad vil communitiet blive taget med på råd, eller bedt om at afgive deres stemme.
Dette burde sikre at vi får meget mere fra hånden og gøre serveren knap så tung at ændre.

Alle spillere kan fortsat komme med idéer og forslag på Forum, og disse vil alle blive taget med på Serverråds møderne.

Vi vil stadig have referater fra møderne, og grundige svar på de idéer der bliver fremlagt af communitiet.

Medlemmer:

Jeg har besat de 2 teams med spillere, med gode kompetencer ift. de opgaver disse skal løse.
Kærligheden til Crafters, og kendskabet til Crafters værdier har været en vigtig del af udvælgelsesprocessen.
Det har også været vigtigt for mig at vælge spillere til Serverrådet, der har forskellige synspunkter, og kan debattere disse på neutral og saglig vis. En sammensat gruppe med gode samarbejdsegenskaber.

Moderatorer:
Neovo1999, Relgus, Siig og Toeffe.
Svubber, Zicy og Emiellouis stopper som moderatorer, og skal have en stor tak for indsatsen.

Serverrådet:
Zicy, Farvader, FedeAnderzen og Emiellouis.

Administrator:
JacobBoTollak

Backend/ Teknisk chef:
Zicy

Jeg glæder mig til dette nye setup og samarbejde.
~JacobBoTollak 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.