Møde den 10-02-2019

Relevante nyheder fra ServerTeamets søndagsmøder bliver posted her, efter hvert møde.
User avatar
Emiellouis
Moderator
Posts: 199
Joined: 11 Jul 2011, 13:54
Location: København

Møde den 10-02-2019

Postby Emiellouis » 10 Feb 2019, 21:53

Deltagere
EmielLouis
JacobBoTollak
Neovo1999
Relgus
Siig
Zicy

Om at flytte konstruktioner, der kunne være til gene på world map
Vi bliver enige om, at hvor vidt konstruktioner blokerer udsynet til andre konstruktioner på worldmap, ikke er noget vi kan tage os af. Medmindre at det kan bevises, at der med vilje eller gentagene gange, er blevet bygget for at blokere udsynet til en specifik person eller grupperings konstruktion på worldmap, mener vi ikke at dette er en egentlig problematik, som vi behøves at tage os af. Hvis en spiller føler at udsynet til hans bygning er vigtigt, men at dette udsyn senere er blevet blokeret, så må han snakke om det med den, der formodentligt tilfældigvis har bygget i vejen af udsynet på hans bygning.

Julegaver
Der er stadigvæk nogle få julegaver på pladsen ved spawn. Dem må i meget gerne fjerne. Eventuelt dobbelttjek om i har husket at fjerne jeres gaver derfra, ellers bliver vi nødt til at fjerne dem for jer.

Klager over ban
Vi har håndteret to klager over ban.

Idéer og forslag
Vi har snakket om alle spillerforslag, undtagen et, og herunder kan det læses i kort format, hvad vi har tænkt om de specifikke emner, og diskussionen om dem. Nogle af emnerne er så vidt vi kan se færdigdiskuterede, og medmindre der er modstand mod de beslutninger vi har taget på baggrund af dem, vil vi se på dem som værende afsluttede. Andre emner har vi brug for mere input fra spillernes side, før vi kan tage endelige beslutninger. Der vil blive lagt mere fyldestgørende svar ud til hvert forslag på et senere tidspunkt.

Mute i jail
Vi vurderer at hvor vidt en spiller skal mutes når han ryger i jail, bliver vurderet på individuelt basis, men mute er ikke udgangspunktet. Vi snakkede også om at bygge et specifikt jail, og denne idé kan vi godt lide, men der er nogle problematikker vi skal diskutere yderligere. Vi vil gerne opfordre spillerbasen til selv at lave en tråd under "Idéer og forslag" til diskussion af dette, så vi har lidt mere input at arbejde med.

Oversættelse af server
Vi undersøger helt konkret hvordan en oversættelse kunne foregå rent praktisk, og aftaler at Damale meget gerne må hjælpe os med at lave en oversættelse af hjemmesiden. Vi understreger at Crafters som udgangspunkt er en dansk server, men den er åben for alle, med specifikt henblik på crafteres eventuelle internationale venner.

Spiller Tilfredsheds Analyse og Server Vurdering
Vi tænker at holde en undersøgelse i form af et skema, og at sådan en bliver afholdt hver halve år. Vi vil yderligere lave en humørknap, som vi vil bruge til at afstemme tilfredshed hos spillerbasen. Er tilfredsheden lav, vil vi udskrive tilfredshedsundersøgelsen tidligere end planlagt. Hvordan sådan en humørknap er udformet, skal diskuteres yderligere på forum.

Crafters.dk Wiki
Vi bliver enige om at støtte op om et Crafters wiki. Dette wiki vil blive lavet gennem wordpress, og den vil være på vores hjemmeside. Ch0x og FedeAnderzen kommer som udgangspunkt til at stå for wiki'en.

Discord
Der er konsensus om, at offentliggøre chathistorikken på discord. Før vi kan åbne op for historikken dog, skal vi have lavet nogle regler for, hvad folk ikke må skrive/poste. Grunden til at der skal være regler, er at der er børn der bruger discord, og selvfølgeligt fordi vi ikke vil have noget liggene på vores server, der er ulovligt. Vi opretter en seperat tråd til diskussion af reglerne. Vi vil dog understrege at vi slet ikke er færdige med at diskutere formen af den fremtidige discord, dette er blot det tiltag vi føler der er så meget opbakning til, at der ikke er nogen grund til at diskutere den del længere.

Return to “Nyt fra søndagsmøderne”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests