Afstemning: Vedtagelse af nyt regelsæt.

Kan du godkende det opdaterede regelsæt?

Poll ended at 16 Nov 2019, 21:49

Ja
10
100%
Nej
0
No votes
 
Total votes: 10

User avatar
JacobBoTollak
Administrator
Posts: 611
Joined: 19 Oct 2012, 11:38

Afstemning: Vedtagelse af nyt regelsæt.

Postby JacobBoTollak » 03 Nov 2019, 21:49

Nedenstående regelsæt er opdateret med spillernes input fra debatten der har løbet længe.

1.
 • Opfør dig ordentligt og respektér andre spillere.


2.
 • Du må ikke bruge hacks (Fly, X-ray osv.).
  Du må ikke udnytte exploits/bugs (fejl i spillet). Spørg hvis du er i tvivl.
  AFK farme er kun tilladt hvis de kan fungere uden brug af eksterne hjælpemidler
  (feks. bog, eller clips på mus, Alt+Tab ud af minecraft osv.)
  Overtrædelse kan medføre et permban fra serveren


3.
 • Du må ikke bygge ting der støder andre. F.eks. sataniske, racistiske og pornografiske bygninger/kommentarer.
  Tænk dig om før du bygger. Spørg hvis du er i tvivl.


4.
 • Et område (en by eller en farm) må maximalt have 200 mobs/dyr (f.eks. 100 køer, 50 får og 50 kyllinger).


5.
 • Du må ikke ændre på andres byggerier, eller tage andres ting, uden tilladelse.


6.
 • Du skal bygge mindst 20 blokke fra andres byggerier. I spawnbyen gælder 5 blokke. Er dit eller naboens byggeri et stort projekt, skal I lave en indbyrdes aftale om afstanden.
  Moderatorgruppen beslutter hvad der indgår i spawnbyen.


7.
 • Du må ikke bygge kæmpe reklameskilte, som dominerer landskabet eller et byggeri.


8.
 • Når der bruges lava, skal det placeres et sikkert/synligt sted, således at det ikke rammes ved et uheld.


9.
 • Du skal afmærke med skilte, hvis du bygger noget der kan skade andre spillere (feks. fælder eller farlige områder).


10.
 • Du må ikke smadre områder ved at ødelægge overfladen. Skal du bruge større mængder materiale, SKAL det hentes i Mining World.


11.
 • Når du fælder et træ skal hele træet fjernes - inklusiv blade, de forsvinder ikke automatisk hvis du forlader området. Regel 10 gælder også for træer.


12.
 • Du må ikke efterlade “single-block” tårne eller broer (1x1).


13.
 • Hvis du vil bygge noget der ikke kan flyve i virkeligheden, så kontakt en moderator, og spørg om tilladelse.
  Du må ikke bygge noget i luften over nogen andres byggerier.


14.
 • Hvis du bygger over vand, skal du kunne sejle under eller udenom.

BEMÆRK:
 • Du har selv ansvaret for din Minecraft konto på Crafters.dk, og evt. regelbrud begået med denne.
 • Det er ikke muligt at bruge villagers til at lave en ironfarm. Dette er slået fra på serveren.
 • Regel 10 til 14 gælder IKKE i Mining World

User avatar
JacobBoTollak
Administrator
Posts: 611
Joined: 19 Oct 2012, 11:38

Re: Afstemning: Vedtagelse af nyt regelsæt.

Postby JacobBoTollak » 03 Nov 2019, 21:49

Her er ændringerne udpenslet.

Herunder listes regler med gammel tekst (quotes), og vores forslag til ny tekst:

1.
  Vi har ingen alderskrav. Dog ønsker vi at alle opfører sig modent og forstår at man på Crafters.dk er en del af et samfund. Vi forbeholder os derfor retten til at afvise en ansøgning, eller ekskludere en spiller hvis denne ikke er moden nok. Denne regel er også gældende under handel og ved brug af auktioner. Bevidste forsøg på at snyde folk tolereres ikke.


 • Opfør dig ordentligt og respektér andre spillere.


2.
  Det er ikke tilladt at bruge hacks (Fly, X-ray o.s.v.) eller andre former for snyd på crafters.dk. Det er dermed heller ikke tilladt at bruge exploits (at udnytte fejl/bugs i spillet).
  Det er heller ikke tilladt at automatisere ting der ikke i forvejen kan automatiseres i vanilla Minecraft (F.eks. AFK fiskefarm).
  Vi gør opmærksom på at brug af hacks eller exploits resulterer i permban fra serveren.


 • Du må ikke bruge hacks (Fly, X-ray osv.).
  Du må ikke udnytte exploits/bugs (fejl i spillet).
  AFK farme er kun tilladt hvis de kan fungere uden brug af eksterne hjælpemidler (feks. bog, eller clips på mus, Alt+Tab ud af minecraft osv.)
  Overtrædelse kan medføre et permban fra serveren


3.
  Der må ikke bygges stødende konstruktioner. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: Sataniske symboler, racistiske kommentarer/symboler, pornografiske monumenter.


 • Du må ikke bygge ting der støder andre. F.eks. sataniske, racistiske og pornografiske bygninger/kommentarer.
  Tænk dig om før du bygger. Spørg hvis du er i tvivl.


4.
  Man har selv ansvar for sin egen Minecraft konto og alle handlinger der kan spores tilbage på den på crafters.dk.


 • Ændres til bemærkning: Du har selv ansvaret for din Minecraft konto på Crafters.dk, og evt. regelbrud begået med denne.


5.
  Det er ikke muligt at bruge villagers til at lave en ironfarm. Dette er slået fra på serveren.


 • Ændres til bemærkning: Det er ikke muligt at bruge villagers til at lave en ironfarm. Dette er slået fra på serveren.


6.
  Farms må på ingen måde overstige 200 mobs/dyr (køer, grise, zombies, skeletons, o.s.v.). Et område (f.eks. en by) må maximalt have 200 mobs/dyr (f.eks. 100 køer, 50 får og 50 kyllinger). Det samme er gældende i ”mob farms”. Spawn ikke over 200 monstre – og meget gerne mindre (f.eks. 100) når der er mange spillere på serveren. Man kan kontrollere antallet af mobs/dyr der er foran dig ved at trykke på F3. Se efter den 4. linje oppe i venstre hjørne, hvor der står: ”E: tal/tal”. Det første tal er hvor mange entities der er foran dig.


 • Et område (en by eller en farm) må maximalt have 200 mobs/dyr (f.eks. 100 køer, 50 får og 50 kyllinger).


7.
  Afslut bygninger/projekter indenfor rimelig tid. Vi er ikke interesserede i at have en masse halvfærdige bygninger på serveren.


 • Slettes. Skulle der komme henvendelser på områder med ufærdige bygninger, tages disse på et Moderatormøde.


8.
  Det er ikke tilladt atændre på bygninger/konstruktioner man ikke selv har opført. Søg tilladelse fra ejeren inden der tages materialer eller redskaber fra kister/ovne o.s.v., man ikke selv har placeret.


 • Du må ikke ændre på andres byggerier, eller tage andres ting, uden tilladelse.


9.
  Respekter naboer! Byg mindst 20 blokke fra andres konstruktioner, medmindre andet er aftalt. Hvis der er tale om et større projekt, bør afstanden til andres konstruktioner være væsentligt større. I spawnbyen gælder 5 blokke. Admingruppen beslutter hvad der indgår i spawnbyen.


 • Du skal bygge mindst 20 blokke fra andres byggerier. I spawnbyen gælder 5 blokke. Er dit eller naboens byggeri et stort projekt, skal I lave en indbyrdes aftale om afstanden.
  Moderatorgruppen beslutter hvad der indgår i spawnbyen.


10.
  Man må ikke invadere andres miner. Der gøres krav på en mine ved at sætte et skilt med sit navn. Skiltet skal placeres synligt. Graves der ind i en mine, hvor man ser et sådan skilt, skal retningen ændres og hullet dækkes til.


 • Slettes. Hvis du ønsker din mine er privat, så gør tydeligt tegn på dette i minen. Ellers finder du nok jern og dia andre steder på serveren.


11.
  Det er forbudt at bygge kæmpe reklameskilte med eget navn. Store reklameskilte er generelt ikke velkomne medmindre de har andet formål end ”Se mig!”.


 • Du må ikke bygge kæmpe reklameskilte, som dominerer landskabet eller et byggeri.


12.
  Når der bruges lava, skal det placeres et sikkert sted, således at det ikke rammes ved et uheld.


 • Når der bruges lava, skal det placeres et sikkert/tydeligt sted, således at det ikke rammes ved et uheld.


13.
  Fælder, konstruktioner eller forhold, der kan skade andre spillere, skal være tydeligt afmærket med skilte.


 • Du skal afmærke med skilte, hvis du bygger noget der kan skade andre spillere (feks. fælder eller farlige områder).


14.
  Materialer der hentes på overfladen skal hentes så skånsomt som muligt, og området efterlades så det ser naturligt ud. Skal der bruges større mængder af et givent materiale SKAL det hentes i Mining World, hvor det ikke er nødvendigt at tage hensyn til miljøet.


 • Du må ikke smadre områder ved at ødelægge overfladen. Skal du bruge større mængder materiale, SKAL det hentes i Mining World.


15.
  Fæld træer helt – inklusive blade, da de ikke forsvinder hvis man forlader en chunk. Plant mindst ét nyt træ. Denne regel gælder også store svampe.


 • Når du fælder et træ skal hele træet fjernes - inklusiv blade, de forsvinder ikke automatisk hvis du forlader området. Regel 14 gælder også for træer.


16.
  Det er ikke tilladt at efterlade ”single-block”-konstruktioner (1×1). Dette betyder også at tårne lavet af svampe eller træer (stablet ovenpå hinanden) ikke er tilladt. Mining World, og dens underverdener er undtaget. Bemærk at såkaldte “paddehatte” vis funktion er at beskytte sig selv fra endermen ikke er tilladt at bygge i den permanente End verden, medmindre det er udformet som et reelt byggeri.


 • Du må ikke efterlade “single-block” tårne eller broer (1x1).


17.
  Det er som hovedregel ikke tilladt at lave flyvende/svævende konstruktioner medmindre det er noget der kan flyve/svæve i virkeligheden (f.eks. en flyvemaskine) eller i et eventuelt fantasiunivers (F.eks. svævende stearinlys som i Harry Potter universet).


 • Hvis du vil bygge noget der ikke kan flyve i virkeligheden, så kontakt en moderator, og spørg om tilladelse.
  Du må ikke bygge noget i luften over nogen andres byggerier.


18.
  Bygges der bro eller sti over vand, skal det være muligt at passere under og/eller igennem, i en båd (en spiller i en båd fylder 2 blokke over vandoverfladen).


 • Hvis du bygger over vand, skal du kunne sejle under eller udenom.

Bemærk at regel 14 til og med 18 IKKE gælder i Mining World

User avatar
JacobBoTollak
Administrator
Posts: 611
Joined: 19 Oct 2012, 11:38

Re: Afstemning: Vedtagelse af nyt regelsæt.

Postby JacobBoTollak » 17 Nov 2019, 21:24

Tak for Jeres stemmer.

Vi indfører reglerne, så snart vi får opdateret siden med regler.
Der skal nok komme en offentlig udmelding på dette.


Return to “Afsluttede emner”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests