Debatoplæg - optimeret regelsæt.

User avatar
JacobBoTollak
Administrator
Posts: 611
Joined: 19 Oct 2012, 11:38

Debatoplæg - optimeret regelsæt.

Postby JacobBoTollak » 25 Sep 2019, 21:20

Vi har arbejdet på at optimere Crafters' regelsæt, så det blev mindre tungt og lettere at forstå.

Herunder kommer det optimerede regelsæt, og vi ønsker Jeres input inden det bliver sat til afstemning for indførelse.

Vi vil gerne have inputs, hvis der er noget der skal ændres, ikke giver mening, eller du er uenig.
Svar i denne tråd, og vær så konkret som mulig, gerne med eksempler på dine ideer eller meninger. Det gør det nemmere at debattere.
Hvis der starter en debat ud fra et indlæg fra Jer, flyttes det til en separat tråd, hvor debatten kan fortsætte.

Der er åben debat i 2 uger, til og med d. 9/10-2019.

User avatar
JacobBoTollak
Administrator
Posts: 611
Joined: 19 Oct 2012, 11:38

Re: Debatoplæg - optimeret regelsæt.

Postby JacobBoTollak » 25 Sep 2019, 21:20

Herunder listes regler med gammel tekst (quotes), og vores forslag til ny tekst:

1.
  Vi har ingen alderskrav. Dog ønsker vi at alle opfører sig modent og forstår at man på Crafters.dk er en del af et samfund. Vi forbeholder os derfor retten til at afvise en ansøgning, eller ekskludere en spiller hvis denne ikke er moden nok. Denne regel er også gældende under handel og ved brug af auktioner. Bevidste forsøg på at snyde folk tolereres ikke.


 • Opfør dig ordentligt og respektér andre spillere.


2.
  Det er ikke tilladt at bruge hacks (Fly, X-ray o.s.v.) eller andre former for snyd på crafters.dk. Det er dermed heller ikke tilladt at bruge exploits (at udnytte fejl/bugs i spillet).
  Det er heller ikke tilladt at automatisere ting der ikke i forvejen kan automatiseres i vanilla Minecraft (F.eks. AFK fiskefarm).
  Vi gør opmærksom på at brug af hacks eller exploits resulterer i permban fra serveren.


 • Du må ikke bruge hacks (Fly, X-ray osv.).
  Du må ikke udnytte exploits/bugs (fejl i spillet).
  AFK farme er kun tilladt hvis de kan fungere uden brug af eksterne hjælpemidler (feks. bog, eller clips på mus, Alt+Tab ud af minecraft osv.)
  Overtrædelse kan medføre et permban fra serveren


3.
  Der må ikke bygges stødende konstruktioner. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: Sataniske symboler, racistiske kommentarer/symboler, pornografiske monumenter.


 • Du må ikke bygge ting der støder andre. F.eks. sataniske, racistiske og pornografiske bygninger/kommentarer.
  Tænk dig om før du bygger. Spørg hvis du er i tvivl.


4.
  Man har selv ansvar for sin egen Minecraft konto og alle handlinger der kan spores tilbage på den på crafters.dk.


 • Ændres til bemærkning: Du har selv ansvaret for din Minecraft konto på Crafters.dk, og evt. regelbrud begået med denne.


5.
  Det er ikke muligt at bruge villagers til at lave en ironfarm. Dette er slået fra på serveren.


 • Ændres til bemærkning: Det er ikke muligt at bruge villagers til at lave en ironfarm. Dette er slået fra på serveren.


6.
  Farms må på ingen måde overstige 200 mobs/dyr (køer, grise, zombies, skeletons, o.s.v.). Et område (f.eks. en by) må maximalt have 200 mobs/dyr (f.eks. 100 køer, 50 får og 50 kyllinger). Det samme er gældende i ”mob farms”. Spawn ikke over 200 monstre – og meget gerne mindre (f.eks. 100) når der er mange spillere på serveren. Man kan kontrollere antallet af mobs/dyr der er foran dig ved at trykke på F3. Se efter den 4. linje oppe i venstre hjørne, hvor der står: ”E: tal/tal”. Det første tal er hvor mange entities der er foran dig.


 • Et område (en by eller en farm) må maximalt have 200 mobs/dyr (f.eks. 100 køer, 50 får og 50 kyllinger).


7.
  Afslut bygninger/projekter indenfor rimelig tid. Vi er ikke interesserede i at have en masse halvfærdige bygninger på serveren.


 • Ændres til bemærkning: Vi forbeholder os retten til at inddrage pladsen fra ufærdige og forladte projekter.


8.
  Det er ikke tilladt atændre på bygninger/konstruktioner man ikke selv har opført. Søg tilladelse fra ejeren inden der tages materialer eller redskaber fra kister/ovne o.s.v., man ikke selv har placeret.


 • Du må ikke ændre på andres byggerier, eller tage andres ting, uden tilladelse.


9.
  Respekter naboer! Byg mindst 20 blokke fra andres konstruktioner, medmindre andet er aftalt. Hvis der er tale om et større projekt, bør afstanden til andres konstruktioner være væsentligt større. I spawnbyen gælder 5 blokke. Admingruppen beslutter hvad der indgår i spawnbyen.


 • Du skal bygge mindst 20 blokke fra andres byggerier. I spawnbyen gælder 5 blokke. Er dit eller naboens byggeri et stort projekt, skal I lave en indbyrdes aftale om afstanden.
  Moderatorgruppen beslutter hvad der indgår i spawnbyen.


10.
  Man må ikke invadere andres miner. Der gøres krav på en mine ved at sætte et skilt med sit navn. Skiltet skal placeres synligt. Graves der ind i en mine, hvor man ser et sådan skilt, skal retningen ændres og hullet dækkes til.


 • Ændres til bemærkning: Hvis du i Normal world, rammer en andens mine, skal du vende om og grave i en anden retning.


11.
  Det er forbudt at bygge kæmpe reklameskilte med eget navn. Store reklameskilte er generelt ikke velkomne medmindre de har andet formål end ”Se mig!”.


 • Du må ikke bygge kæmpe reklameskilte, som dominerer landskabet eller et byggeri.


12.
  Når der bruges lava, skal det placeres et sikkert sted, således at det ikke rammes ved et uheld.


 • Beholdes uændret.


13.
  Fælder, konstruktioner eller forhold, der kan skade andre spillere, skal være tydeligt afmærket med skilte.


 • Du skal afmærke med skilte, hvis du bygger noget der kan skade andre spillere (feks. fælder eller farlige områder).


14.
  Materialer der hentes på overfladen skal hentes så skånsomt som muligt, og området efterlades så det ser naturligt ud. Skal der bruges større mængder af et givent materiale SKAL det hentes i Mining World, hvor det ikke er nødvendigt at tage hensyn til miljøet.


 • Du må ikke smadre områder ved at ødelægge overfladen. Skal du bruge større mængder materiale, SKAL det hentes i Mining World.


15.
  Fæld træer helt – inklusive blade, da de ikke forsvinder hvis man forlader en chunk. Plant mindst ét nyt træ. Denne regel gælder også store svampe.


 • Du skal fælde hele træet - inklusive blade, de forsvinder ikke automatisk hvis du forlader området. Regel 14 gælder også for træer.


16.
  Det er ikke tilladt at efterlade ”single-block”-konstruktioner (1×1). Dette betyder også at tårne lavet af svampe eller træer (stablet ovenpå hinanden) ikke er tilladt. Mining World, og dens underverdener er undtaget. Bemærk at såkaldte “paddehatte” vis funktion er at beskytte sig selv fra endermen ikke er tilladt at bygge i den permanente End verden, medmindre det er udformet som et reelt byggeri.


 • Du må ikke efterlade “single-block” tårne eller broer (1x1).


17.
  Det er som hovedregel ikke tilladt at lave flyvende/svævende konstruktioner medmindre det er noget der kan flyve/svæve i virkeligheden (f.eks. en flyvemaskine) eller i et eventuelt fantasiunivers (F.eks. svævende stearinlys som i Harry Potter universet).


 • Du må kun lave svævende ting, hvis det er noget der kan flyve i "virkeligheden".


18.
  Bygges der bro eller sti over vand, skal det være muligt at passere under og/eller igennem, i en båd (en spiller i en båd fylder 2 blokke over vandoverfladen).


 • Hvis du bygger over vand, skal du kunne sejle under eller udenom.

Bemærk at regel 14 til og med 18 IKKE gælder i Mining World

User avatar
JacobBoTollak
Administrator
Posts: 611
Joined: 19 Oct 2012, 11:38

Re: Debatoplæg - optimeret regelsæt.

Postby JacobBoTollak » 25 Sep 2019, 21:36

For overblikkets skyld er her regelsættet som det kan komme til at se ud:

1.
 • Opfør dig ordentligt og respektér andre spillere.


2.
 • Du må ikke bruge hacks (Fly, X-ray osv.).
  Du må ikke udnytte exploits/bugs (fejl i spillet).
  AFK farme er kun tilladt hvis de kan fungere uden brug af eksterne hjælpemidler
  (feks. bog, eller clips på mus, Alt+Tab ud af minecraft osv.)
  Overtrædelse kan medføre et permban fra serveren


3.
 • Du må ikke bygge ting der støder andre. F.eks. sataniske, racistiske og pornografiske bygninger/kommentarer.
  Tænk dig om før du bygger. Spørg hvis du er i tvivl.


4.
 • Et område (en by eller en farm) må maximalt have 200 mobs/dyr (f.eks. 100 køer, 50 får og 50 kyllinger).


5.
 • Du må ikke ændre på andres byggerier, eller tage andres ting, uden tilladelse.


6.
 • Du skal bygge mindst 20 blokke fra andres byggerier. I spawnbyen gælder 5 blokke. Er dit eller naboens byggeri et stort projekt, skal I lave en indbyrdes aftale om afstanden.
  Moderatorgruppen beslutter hvad der indgår i spawnbyen.


7.
 • Du må ikke bygge kæmpe reklameskilte, som dominerer landskabet eller et byggeri.


8.
 • Når der bruges lava, skal det placeres et sikkert sted, således at det ikke rammes ved et uheld.


9.
 • Du skal afmærke med skilte, hvis du bygger noget der kan skade andre spillere (feks. fælder eller farlige områder).


10.
 • Du må ikke smadre områder ved at ødelægge overfladen. Skal du bruge større mængder materiale, SKAL det hentes i Mining World.


11.
 • Du skal fælde hele træet - inklusive blade, de forsvinder ikke automatisk hvis du forlader området. Regel 11 gælder også for træer.


12.
 • Du må ikke efterlade “single-block” tårne eller broer (1x1).


13.
 • Du må kun lave svævende ting, hvis det er noget der kan flyve i "virkeligheden".


14.
 • Hvis du bygger over vand, skal du kunne sejle under eller udenom.

BEMÆRK:
 • Du har selv ansvaret for din Minecraft konto på Crafters.dk, og evt. regelbrud begået med denne.
 • Det er ikke muligt at bruge villagers til at lave en ironfarm. Dette er slået fra på serveren.
 • Vi forbeholder os retten til at inddrage pladsen fra ufærdige og forladte projekter.
 • Hvis du i Normal world, rammer en andens mine, skal du vende om og grave i en anden retning.
 • Regel 10 til 14 gælder IKKE i Mining World

User avatar
Icy_troll
Posts: 70
Joined: 06 Jun 2012, 17:57

Re: Debatoplæg - optimeret regelsæt.

Postby Icy_troll » 27 Sep 2019, 17:55

8.
 • Når der bruges lava, skal det placeres et sikkert sted, således at det ikke rammes ved et uheld.

Bare en lille bemærkning her hvis I ikke allerede har tænkt over det. Nu hvor vi har elytra's og kan flyve er det jo muligt at komme ind til "afspærret" lava som man førhen ikke havde adgang til uden af griefe lidt, så vil det sige at det nu er ulovligt (hvis det da ikke var det førhen) at lave en pøl med lava under åben himmel i sit byggeri hvis der kun er f.eks. fence omkring det, eller skal det dækkes helt til så der ikke er mulighed for at en der flyver forbi laver en maveplasker pga. f.eks. lag? Jeg er ikke sikker på hvordan der blev taget hånd om et sådan tilfælde førhen, men nu hvor vi kan rejse spørgsmål kan jeg lige så godt spørge.

11.
 • Du skal fælde hele træet - inklusive blade, de forsvinder ikke automatisk hvis du forlader området. Regel 11 gælder også for træer.

Synes den starter lidt ude af kontekst, kan det ændres til f.eks.:
Når du fælder et træ skal hele træet fjernes - inklusiv blade, de forsvinder ikke automatisk hvis du forlader området. Regel 10* gælder også for træer.
I have no idea what's going on.

User avatar
klausenbusk
Posts: 12
Joined: 27 Oct 2013, 19:42

Re: Debatoplæg - optimeret regelsæt.

Postby klausenbusk » 29 Sep 2019, 02:30

JacobBoTollak wrote:Herunder listes regler med gammel tekst (quotes), og vores forslag til ny tekst:
10.
  Man må ikke invadere andres miner. Der gøres krav på en mine ved at sætte et skilt med sit navn. Skiltet skal placeres synligt. Graves der ind i en mine, hvor man ser et sådan skilt, skal retningen ændres og hullet dækkes til.


 • Ændres til bemærkning: Hvis du i Normal world, rammer en andens mine, skal du vende om og grave i en anden retning.

Hvad er en "andens mine"? En fakkel? Et skilt?
Begge muligheder er valide svar i min optik, dog er det førstnævnte lidt begrænsende.Jeg er da personligt mere eller mindre ligeglad med at folk er i mine miner.

Kunne da give mening at have et afsnit med bemærkninger til regelsættet, så har vi mulighed for at holde regelsættet forholdsvis kort, men samtidig mulighed for at præcisere der hvor det skønnes nødvendigt?

User avatar
Relgus
Moderator
Posts: 726
Joined: 01 May 2011, 18:58
Location: Hobro

Re: Debatoplæg - optimeret regelsæt.

Postby Relgus » 02 Oct 2019, 19:22

I forhold til at skulle vende om hvis man møder en anden mine, som nu bliver ført tilbage som den var før, synes jeg stadig giver meget lidt mening, jeg kender ikke nogle på crafters der har gjort krav på en mine, ja jeg kender faktisk ikke mange der vender tilbage til en tidligere mine. jeg har heller aldrig hørt at den er blevet håndhævet af en moderator som har jailet en spiller for det. sidst vi havde den oppe ønskede jeg den faktisk også fjernet, men der blev det til at man skulle skilte hvis man ville beholde minen, some jeg heller ikke har set i nu. og jeg har heller ikke hørt klager over det.

Skulle den dog blive, ville jeg nok sætte den tilbage til at være en del af reglerne og ikke en bemærkning. føler den er meget malplaceret der.
medlem af UB. og Kaffe skal der til <3


Return to “Afsluttede emner”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests